Kira Gelir Vergisi ve Stopaj Miktarları Belirlendi

Kira gelir vergisi ve stopaj miktarları ile ilgili hazırlanan bildiri şu şekildedir:

Bilindiği üzere 28/08/2018 tarihinde yayınlanan Döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılan sözleşmelerde kira geliri tutarlarının ve stopajının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararname 28/02/2019 tarihinde sona erecek olup bu tarihten sonraki uygulamanın aşağıdaki şekilde olacağı bilginize getirilir. Tüm şubelerin yeknesaklık sağlamak için aşağıda belirtilen kurallara uymaları ve kira yükümlüsü vatandaşa gerekli bilgilendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

  • 1 Mart 2019’dan itibaren Türk Lirası kira stopaj kesintisi %10 uygulanacak aksi uygulamaya sistem izin vermeyecektir.
  • 1 Mart 2019’dan 31 Mayıs 2019’a kadar Döviz cinsinden stopaj kesintisi %13, 1 Haziran 2019’dan itibaren ise %10 olarak uygulamaya devam edilecektir.
  • Aylık kira gelirleri toplamının yürürlükte bulunan aylık asgari ücret miktarından az olması ve Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş Şekli ile 24/84 Sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında herhangi başka bir geliri olmadığını kanıtlaması halinde, söz konusu gelirler,vergi kesintisinden istisna tutulur. Bu istisnadan yararlanmak için yükümlülerin her vergilendirme dönemi başında veya sözleşmesinin akdedildiği ayda, hangisi daha önce yer alırsa, Gelir ve Vergi Dairesinin onayını almaları koşuldur.
  • Gelir Vergisi Yasası’nın 6. maddesinde aynı yasanın 4(1)’inci maddesi kapsamında geliri varsa yine bu kapsamda emekli geliri ve/veya herhangi bir şekilde düzenli gelir elde ediyorsa muafiyet hakkı verilmeyecektir. Bununla ilgili tüm personelin bilgilendirmesi ve uygulamaya hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği önemle rica olunur.

Ersin Şahdur
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü