Kira Geliri Stopajı Yeniden Düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde kira geliri stopaj oranı yeniden düzenlenmiştir. Türk Lirası olanlar için %8, döviz olanlar için %13 olmakla birlikte ilgili düzenleme şu şekildedir:

GENEL GEREKÇE


Ekonomik kriz ile dövizin kontrolsüz şekilde yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerin azaltılması amacıyla Türk lirası cinsinden kira gelirleri ile döviz cinsinden kira gelirine uygulanacak vergi kesintisinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Kararnamenin kısa ismini düzenlemektedir.


Madde 2. Kararnamenin amacı düzenlenmektedir.


Madde 3. Kararnamenin kapsamını düzenlenmektedir.


Madde 4. Taşınmaz malın kiralanmasından elde edilen kira gelirlerinde Gelir ve
Vergi Dairesi’ne ödenecek vergi kesinti oranını Türk lirası cinsinden ve
döviz cinsinden olanlar için ayrı ayrı düzenlemektedir.


Madde 5. Kararnamenin yürütme yetkisini düzenlemektedir.


Madde 6. Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir.