Kutay Ramiz, RICS’in Değerlendirme Konferansına Katıldı

Uluslararası alanda emlak ve inşaat standartlarını oluşturan en etkin kuruluş, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 26 Mart 2019 tarihinde Londra’da Değerleme Konferansı düzenledi.

RICS’in daveti üzerine Kuzey Kıbrıs’tan Kutay Ramiz de konferansa katıldı. Çeşitli ülkelerden değerleme uzmanlarının katılımı ile; mevcut ekonomi piyasaları ve emlak sektörüne etkileri, yürürlükteki mevzuatlar, yenilikler, değerleme standarları, yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri irdelendi.

Konferans’a katılan Kutay Ramiz değerleme hizmetinin emlak ve inşaat sektörleri ile paralel olarak ayrı bir hizmet dalı olduğunu ve değerleme sektöründe gelişim için dünyada kabul görmüş mevzuatları takip etmenin öneminin altını çizdi.

‘Yurtdışı yatırımcıları özellikle  tarafsız ve çıkar ilişkisine girmeyecek adil profesyonellerden hizmet almak istiyorlar. Ben ve firmam da bu doğrultuda RICS üyeliğimiz ile belli bir kalite standardında hizmetlerimizi sunuyoruz ve RICS Değerleme Konferansı gibi etkinliklere katılarak, coğrafyamızı tanıtmaya ve temsil etmeye çalışıyoruz.’ diyerek Kuzey Kıbrıs’ın da bu alanda profesyonel olarak gelişime ihtiyacı olduğunu belirtti.