Soli

Antik bir kent olan Soli, KKTC’nin Güzelyurt ilçesinin kuzeybatında bulunmaktadır. Soli’nin tarihçesi M.Ö. 11. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Kentin adının Atinalı filozof Solon’a dayandığı sanılmaktadır. Bölgede yerleşimin başlamasının en önemli nedenlerinin su kaynaklarının çokluğu, verimli toprakları, bakır yataklarının bolluğu ve doğal korunan bir limanı olduğu düşünülmektedir. 

Soli kentinin bugün bile görebileceğiniz Roma Tiyatrosu, eskiden var olan yunan tiyatrosunun üzerine inşa edilmiştir. 4000 kişilik kapasitesi olan tiyatronun M.S. 2. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. İki katlı olan sahne mermer paneller ve heykellerle süslenmiştir. Yarım daire şeklinde olan izleyici kısmı tepede bulunan kayalıklardan oyulmuştur. Sarı taştan yapılma bir duvar orkestra bölümünü izleyici bölümünden ayırmaktadır. Günümüzde tiyatro nadiren de olsa konserler için kullanılmaktadır.