St. Mamas Manastırı

St. Mamas Manastırı 18. yüzyılda eski bir Bizans Kilisesinin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Geniş bir meydanı olan manastırın giriş bölümü ile sütunları Bizanslılar dönemine ait olup, Kilise içindeki bölümlerde Lüzinyan ve Venedik dönemlerini yansıtan mimari görülmektedir. Mamas’ın mezarının her zaman burada olduğuna inanılmaktadır.

Birçok hikayesi olan manastırın, ismini 12. yüzyılda yaşayan fakir bir keşişten aldığı tahmin edilmektedir. En çok bilinen rivayete göre Mamas, Bizans yöneticilere vergi vermeyi reddetmiştir. Bu yüzden de cezalandırılmak için bölgenin başkentine götürülmek üzere askerler gönderilmiştir. Mamas askerle birlikte başkente giderken yolda kuzuyu öldürmek üzere olan bir aslan görmüştür. Rivayete göre Mamas kuzuyu aslandan kurtarmış ve aslanın sırtına binmiştir. Kente aslanın sırtında giren Mamas Bizanslı yöneticileri etkilemiş ve serbest bırakılmıştır. O zamandan beri Mamas vergi vermek istemeyenlerin koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Mamas’a adanan 14 kilise daha olduğu bilinmektedir.