St. Nicholas Kilisesi (Bedesten)

Günümüzde Bedesten olarak bilinen St. Nicholas Kilisesi 12.yüzyılda bir Bizans kilisesi olarak yapılmıştır. Daha sonra Lüzinyanlar tarafından bazı Gotik eklemelerle genişletilmiştir. Venedik döneminde ise yapılan eklemelerden sonra Rum Ortodoks Metropolisine verilmiştir. Osmanlı döneminde burası Türk, Rum ve Ermeni tüccarlarının mallarını pazarladıkları bir ticaret yeri olmuştur. 20. yüzyılın başlarında ticari önemini kaybetmiş ve depo olarak kullanılmıştır. 21. yüzyılın başlarında restore edilen bina farklı mimari tarzlarla hicrid bir dokuya sahiptir. Günümüzde sosyal ve kültürel etkinlik merkezi olarak kullanılmaktadır.