Tapu Harçları İndirim Süresi Uzatıldı

Tapu harçlarındaki %4’lük indirim süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Ayrıca, KKTC vatandaşları için en fazla 140 metrekareye kadar, bir defaya mahsus, ilk konut satın alındığında (tapu devrinin yapılması ve/veya sözleşme ile satın alıp sözleşmesini bu süre içerisinde tapuya kaydedenler için) %1 indirim uygulanacaktır.

Resmi Gazete’de yer alan tüzük maddeleri şu şekildedir:

(1) 602 Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’de yer alan 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (b) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir:

“(b) Eşit değerli olmayan mallarda ek olarak fark üzerinden: %4”

(2) Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’ de yer alan 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendinin (c) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (c) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir:

“(c) Bağış yolu ile yapılan diğer intikallerde (D) bendinin dışındaki bağışlar Kayıt harçları, mecburi satışlarda satış bedeli üzerinden ve kamulaştırmada tazminat bedeli üzerinden diğer bütün işlemlerde rayiç kıymet üzerinden hesaplanır. Devralan kişi, işlem günü rayiç kıymet miktarını bildirir ve harçlar ilk etapta bildirilen bu rayiç kıymet üzerinden %6 alınır.

Ancak, bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girmeden önce Tapu ve Kadastro Dairesi’ne ne zaman başvuru yapıldığına bakılmaksızın; yarım kalmış işler nedeni ile ek harç ödenmesi gerekenler dahil bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih de dahil) %4 alınır.”

(3) Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’de yer alan 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (E) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (E) bendi konmak suretiyle değiştirilir:

“(E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının 17 Haziran 2004 tarihinden itibaren bir defaya mahsus bir ev (bir dönüme kadar alanı ile birlikte) ve bir arsa (veya arsa yerine bir dönüm tarla) veya bir ev ve bir arsa (veya arsa yerine bir dönüm tarla) yerine en fazla 300 metre kareye kadar bir iş yeri satın veya bağış alındığında %3

Ancak; bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih de dahil) yürürlükte kalacak şekilde, sadece en fazla 140 metre kareye kadar bir defaya mahsus ilk konut satın alındığında (tapu devrinin yapılması ve/veya sözleşme ile satın alıp sözleşmesini bu süre içerisinde tapuya kaydedenler) %1″

(4) Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’de yer alan 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (G) bendi kaldırılmak ve aşağıdaki yeni (G) bendi konmak suretiyle değiştirilir. “(G) Yabancı tarafından bir konut ve/veya bir apartman dairesi ve/veya bir arsa satın alınması halinde %3”

(a) Yabancı tarafından ikinci bir daire satın alınması halinde %9

(b) Yabancı tarafından üçüncü bir daire satın alınması halinde %10

Ancak; yukarıdaki (a) ve (b) alt bentlerinde düzenlenen oranlar bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) yürürlükte kalır.

(c) Yabancı tarafından daha önce taşınmaz mal alınıp adından çıkarılmış olması, taşınmaz mal alırken adında kayıtlı taşınmaz mal olmaması ve tekrardan taşınmaz mal alınmış olması halinde %6 (herhangi bir tarih sınırlaması olmaksızın) harç alınır.

Kaynak: Resmi Gazete