Tapu Harçları İndirimi Korona Dolayısıyla Yeniden Uzatıldı

3 aydan fazla bir süredir dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ve hayatlarımızı askıya almamıza neden olan pandemi dolayısı ile emlak sektörünün de zorluklar çektiğini söyleyebiliriz.

Yılbaşında, piyasayı hareketlendirmek ve emlak sektörüne bir nebze de olsa katkı sağlamak amacı ile tapu harçlarındaki indirim süresi Haziran sonuna kadar uzatılmıştı.

Ancak korona dolayısı ile 3 aydır diğer sektörlerde olduğu gibi emlak sektörünün de çalışmalarını sürdürememesinden dolayı tapu indirim harçlarının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir konuşuluyordu. Ve 30 Mayıs cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete’de tapu indirim harçlarının yıl sonuna kadar uzatılacağı açıklandı.

Böylece; KKTC yurttaşları için ilk kez 140 metrekareye kadar alınan konutlarda %1, 300 metrekareye kadar alınan konutlarda %3, 300 metrekare üzeri satın alınan konutlarda ise, %4, bunlar dışındaki taşınmaz mal satış ve bağış işlemlerinde ise %4′lük bir tapu harcı indirimi uygulanacaktır.

Resmi Gazete’de yer alan tüzük maddeleri şu şekildedir:

(1) Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’de yer alan 3’üncü
maddesinin (l)’inci fıkrasının (E) bendi kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (E) bendi konmak suretiyle değiştirilir:


“(E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ilk defa
140 metre kareye kadar daire veya konut aldığında %1, sonraki alımlarda 300 metre kareyi geçmemesi halinde %3,
300 metre kareyi geçmesi halinde ise; %4, iş bu bentte
belirtilenler dışındaki diğer taşınmaz mal satış ve bağış
işlemlerinde ise %4,

Ancak, bu Değişiklik Tüzüğü 31 Aralık 2020
tarihine kadar (bu tarihte dahil) yürürlükte kalır.”

(2) Esas Tüzük, 3’üncü maddesine bağlı Cetvel’de yer alan 3’üncü
maddesinin (l)’inci fıkrasının (G) bendi ve (G) bendinin (a), (b) ve
(c) alt bendleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (G) bendi
konmak suretiyle değiştirilir


“(G) Bu tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu tüzük
kapsamındaki taşınmaz mallarla ilgili Yabancılar tarafından
ödenecek olan tüm harçlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşlarının ödediği yüzdelik oranı kadar olacaktır. “

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.

Kaynak: Resmi Gazete