Vuni Sarayı

Vuni Sarayı Harabeleri’nin tarihi M.Ö. 5.yüzyıla kadar uzanmaktadır. Saray, denize ve soli kentine hakim bir tepenin üzerine Persler tarafından inşa edilmiştir. Dört yılda tamamlanan sarayın 137 odası bulunmaktadır. Yapının üç ana bölümü vardır. Bunlar en tepede bulunan Athena Tapınağı, tapınağın hemen altında bulunan saray ve tapınaklar ve tapınaklarında aşağısında bulunan evlerdir. Bu üç bölüm tepeden denize doğru eğimli olan üç farklı teras üzerine kurulmuştur. Atinalı general Kimon’un sarayın bulunduğu bölgeyi ele geçirmesi üzerine Yunan mimarisi özelliklerinin görüldüğü bir yapı olmuştur.