درباره نماینده
Ceylan ALTUN
Ceylan ALTUN
Ceylan ALTUN

Ceylan ALTUN - Doğankent Construction & Estate Ltd. Emlak Danışmanı
Ceylan ALTUN
Doğankent Construction & Estate Ltd.
Ceylan ALTUN
Ceylan ALTUN
Ceylan ALTUN
259 تبلیغات
تبلیغات جستجو
برای فروش پنت هاوس
فاماگوستا / Karakol
£ 95,000
230m²
4+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 158,000
135m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 49,000
135m²
3+1
برای فروش خانه مستقل
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 55,000
110m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Baykal
£ 115,000
230m²
4+1
برای اجاره تخت
فاماگوستا / Gülseren
$ 2,700
75m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 70,000
115m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Çanakkale
£ 59,000
90m²
2+1
برای فروش طرح
فاماگوستا / Mormenekşe
£ 70,000
1357m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 65,000
55m²
1+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Çanakkale
£ 60,000
75m²
2+1
برای فروش پنت هاوس
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 135,000
135m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 75,000
80m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Karakol
£ 68,500
75m²
2+1
برای فروش زمین
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 80,000
585m²
برای فروش زمین
ایسکله / Kumyalı
£ 40,000
2076m²
برای فروش استودیو فلت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 46,000
45m²
1+0
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 53,000
50m²
1+0
برای فروش تخت
فاماگوستا / Karakol
£ 62,000
80m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 85,000
135m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Dumlupınar
£ 75,000
135m²
3+1
برای فروش زمین
فاماگوستا / Mutluyaka
£ 84,000
28104m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Karakol
£ 55,000
125m²
3+1
برای فروش زمین
فاماگوستا / Mutluyaka
£ 18,000
6356m²
برای فروش طرح
ایسکله / Ötüken
£ 60,000
586m²
برای فروش طرح
ایسکله / Ötüken
£ 165,000
893m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 80,000
75m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Gülseren
£ 85,000
55m²
1+1
برای اجاره خرید کنید
فاماگوستا / Dumlupınar
₺ 30,000
50m²
1+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 65,000
145m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 150,000
87m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 65,000
135m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Sakarya
£ 82,000
90m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Gülseren
£ 70,000
135m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Çanakkale
£ 55,000
75m²
2+1
برای اجاره تخت
فاماگوستا / Gülseren
$ 2,400
75m²
2+1
برای فروش زمین
ایسکله / Pamuklu
£ 18,500
490m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Karakol
£ 64,000
145m²
3+1
برای فروش پنت هاوس
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 115,000
140m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 90,000
140m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 60,000
80m²
2+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Gülseren
£ 67,000
85m²
2+1
برای فروش خانه مستقل
فاماگوستا / Tuzla
£ 140,000
180m²
4+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Karakol
£ 69,000
145m²
3+1
برای فروش طرح
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 75,000
620m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Yeni Boğaziçi
£ 84,000
145m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 39,000
125m²
3+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Mağusa Merkez
£ 68,000
135m²
3+1
برای فروش طرح
فاماگوستا / Mutluyaka
£ 37,000
604m²
برای فروش تخت
فاماگوستا / Sakarya
£ 90,000
50m²
1+1
برای فروش تخت
فاماگوستا / Gülseren
$ 75,000
80m²
2+1
قبلی
/ 6
بعد
برندهای دیگر

101evler.com هیچ مسئولیتی در قبال تمامی اطلاعیه ها، اطلاعات، محتوا و تصاویر بصری وارد شده توسط سایر کاربران یا شرکت های املاک ندارد. صحت این محتویات وارد شده توسط سایر کاربران/شرکت ها متعلق به صاحب اعلانات می باشد. تمامی اطلاعات، اسناد و عکس های منتشر شده در این سایت متعلق به 101evler می باشد. بدون اجازه نمی توان آن را کپی، تکثیر، به اشتراک گذاشت.