Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, Hükümeti KKTC tapularının arkasında olduğunu açıklamaya çağırdı. - 101evler.com

Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, Hükümeti KKTC tapularının arkasında olduğunu açıklamaya çağırdı.

02.08.2016

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümeti “KKTC tapularının arkasında olduğu” konusunda açıklama yapmaya çağırdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında kendilerine, müzakerelerde “1974’te 10 yaşın üzerinde olan ve 1974 öncesinde Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların evleri ile duygusal bağının, o mülkü 42 yıldır kullanan Kıbrıs Türkü’nden fazla olduğunun Türk tarafınca kabul edildiği” şeklinde gayri resmi bir bilgi geldiğini dile getiren Sungur, şöyle devam etti:

“Bu bilginin bize ulaşmasından günler sonra gazetecilerin bir sorusu üzerine, söz konusu olayın ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekmek üzere bazı cümleler kurdum.

Rum Lider Anastasiadis’in beyanatına atfen yapılan mülaakatda verilen cevaplar ne yazık ki yanlış anlamalara neden olmuştur.”

Bu nedenle bazı konulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Sungur, şunları kaydetti:

“Bize göre KKTC tapuları arasında her hangi bir fark yoktur. KKTC Devleti’nin verdiği bütün tapular geçerlidir ve görüşme süreci de bu dikkate alınarak sürdürülmelidir. Diğer taraftan KKTC tapuları devletin garantisi altındadır ve hükümetimiz derhal KKTC tapularının arkasında olduğunu ve korkacak bir şey olmadığını vurgulamalı ve tüm halkımıza duyurmalıdır.

Elbette bir al-ver süreci olacaktır. Bunun bilincindeyiz ancak bu yapılırken Kıbrıs Türk Halkı’na mülkiyet ve toprak konusunda 1878’den itibaren yapılan haksızlıklar ve uğradığı saldırılar muhakkak dikkate alınmalıdır.

Görüşme sürecinde kritik bir dönemden geçildiğinin de farkındayız. Elbette bu süreçte konuşulanların bir gizliliği olmalıdır ama en azından bazı kritik dönemeçlere gelindiğinde ilgili sektörlere ve yetkililerine bazı bilgiler aktarılarak onların da görüşleri alınmalıdır ve halkımız bilgilendirilmelidir. Beklentimiz, 3 maymunun oynanmayacağı, halkı ile bütünleşmiş bir görüşmeci heyeti ve barış sürecidir. Eğer bu yapılmazsa, emlak piyasamız ve ekonomimiz Rum kaynaklarından gelen haberler ve/veya ortaya atılan kimi iddialar ve/veya yanlış açıklamalardan olumsuz olarak etkilenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı mevcut kullanıcı kavramının içine kimlerin gireceğini, duygusal bağ kavramının altının nasıl doldurulacağını, 1974’te 10 yaş ve üzerinde olanların nasıl bir hak elde edecekleri, hangi malların üçte bir iade kapsamına gireceği ve en önemlisi mülkiyet konusunun finansmanının nasıl sağlanacağı konusunda bizleri ivedilikle bilgilendirmelidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı’na, Hükümetine, Anavatan Türkiye’ye güvenerek Devleti’nin verdiği tapulara inançla sarılarak her türlü alım-satımı yapabilir demeyi çok istiyoruz ve yetkilileri bir an önce bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

“BEKLENTİMİZ GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMEK”

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde önceki dönemde kurulan Halk Konseyi’nin halkın ve meslek örgütlerinin görüşmeler hakkında bilgilendirilmesi açısından çok faydalı olduğunu dile getiren Sungur, “Ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde Halk Konseyinin çalışmalarına son verilmiştir. Bu yeni uygulama ile birlikte bilgi alma olanağımız büyük oranda kısıtlanmıştır. Cumhurbaşkanlığından görüşme talebimiz olmasına rağmen bugüne değin arzu edilen görüşme gerçekleşmemiştir. Bugüne kadar sadece iki kez Özdil Nami ile görüşebilme olanağı yaratılabilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’den beklentilerinin toplumlararası görüşmelerle ilgili “sık sık ve düzenli olarak yeterince bilgilendirilmek” olduğunu söyleyen Sungur “Bu şekilde yayılan yanlış bilgi ve değerlendirmelerin önüne geçilebilir” ifadesini kullandı.