Mimarlar bir kez daha düşünecek; "Daha iyi bir dünya tasarlayabilir miyiz?" - 101evler.com

Mimarlar bir kez daha düşünecek; "Daha iyi bir dünya tasarlayabilir miyiz?"

06.10.2016

Dünya'daki yaklaşık olarak; 1,5 milyon mimarı temsil eden, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 2016 Yılı 'Dünya Mimarlık Günü' temasını; "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" olarak duyurdu.


Dünya'daki yaklaşık olarak; 1,5 milyon mimarı temsil eden, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 2016 Yılı 'Dünya Mimarlık Günü' temasını; "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" olarak duyurdu.

Küresel anlamda; tüm türler için zorluklar artıp, hayatta tutunabilmeye yönelik olumlu kriterlerin yelpazesi de daraldıkça; mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, insanlar ve eşlik eden tüm canlılar için daha iyi bir gelecek sağlamaktaki rolü, daha da kritik ve vazgeçilemez hale geliyor.

Bu bağlamda; 'UIA' da, 2016 Yılı Dünya Mimarlık Günü'nde, ilgili tüm mimarlık kuruluşlarını; insanlığın acılarının sonlandırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve küresel zorlukların hafifletilmesinde, tasarımın önemli rolünü vurgulamaya çağırmıştı.

GAÜ; KENDİ SORUMLULUK SAHASINDA OLDUĞU KADAR, DÜNYA İCİN DE VAR

Girne Amerikan Üniversitesi; Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi de, Öğretim Kadrosu ve Öğrencileri ile birlikte; 'Dünya Mimarlar Gününde biraraya gelerek; "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" temasının güdümünde, özellikle de, kontrolsüz nüfus artışı, iklim değişikliği ile mücadelede, mimarlığın, planlamanın ve tasarımın; üretken, güçlü, güvenli, verimli iletişim ve işbirliğinin kullanılmasındaki sahip olduğu gücün daha da ileri götürülmesini tartıştı.

DOC.DR. SADRİ; 'ÖNCE, 'DAHA İYİ BİR DÜNYA'NIN NE OLDUĞUNU KAVRAMAMIZ GEREKİYOR

3 Ekim Pazartesi günü, GAÜ Milenyum Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen, etkinlikte ilk sözü alan, kendisi de mimar olan, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yöneticiler Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri, herşeyden önce, daha iyi bir Dünya'nın nasıl olması gerektiği konusundaki sorulara yanıt aranması gerektiğini belirterek; 'Bu yılın temasını, yani 'Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak' fikrini çok gerekli buldum. Cünkü, bu tema, gelecek hakkında konuşuyor, Dünya'yı bir bütün olarak ele alıyor. Burada esas önemli olan, daha iyi bir Dünya'nın ne olduğunu anlamaktır. Cünkü; kime sorsanız, herkesin kafasında daha iyi bir 'Dünya' var. Daha iyi bir Dünya tanımı; insanların, diğer canlılar ile bir arada daha iyi ve mutlu yaşayabileceği bir Dünya'dır ve biz, mimarlar olarak, böyle bir Dünya'ya erişmek için, nasıl katkıda bulunabiliriz, sorusu sorulmalıdır. şeklinde konuştu.

GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KUTSAL ÖZTÜRK; 'EĞİTİMİN ÖTESİNDE, 'DÜNYA İNSANI' YETİSTİRMENİN GAYRETİ İCERİSİNDEYİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hossein Sadri gibi, mimar olan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ise; '7 buçuk milyar insanın olduğu bu gezegende, yaklaşık olarak 1.5 milyon kişiden oluşan bir mimarlar kümesi var. Sayıca ya da oransal olarak 'Az'ız diye korkmayınız. Simdiden fikir, düşünceleriniz ile, bu sayı kat ve kat artacak ve Dünya'daki değişime, özellikle de, hep istediğimiz barış olan bir Dünya'da yerinizi muhakkak alacaksınız. Bu çabanızın, devam etmesini biz istiyoruz. Eğitimin ötesinde, burada, sizler ile, bir 'Dünya İnsanı' yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Dünya İnsanı, yalnızca sevgi, barış 'der'. Sevgi ve barış dolu bir Dünya için, katkılarınızın olmasını gönülden diliyorum. dedi.

MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ; 'NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLDİĞİMİZ KADAR ÖĞRETMEK DE İSTİYORUZ, KALICI DÖNÜSÜMLER İCİN; ÖNYARGILARIMIZDAN VE KESİNLİKLERİMİZDEN KURTULMALIYIZ

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Karar Tutanaklarında da yer alan, 'Dünya Mimarlar Günü (Dünya Mimarlar ve Konut Günü) için Girne Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen toplantı, GAÜ'nün mimar akademisyenleri ve öğrencilerinin aynı zamanda, yeni akademik yılın ilk buluşması da niteliğindeydi.

Toplantı sonunda, diğer akademisyenlerin ortak düşüncesi de şu şekilde belirdi; Ne yapılması gerektiğini sorgulamaya devam edeceğiz. Neler yapabileceğimizi de somut adımlar ile tarif edeceğiz. Aynı zamanda da, kümülatif olarak öğrencimiz ile paylaşacağız. Mimari bağlamda; Kalıcı dönüşüm için; bunları yapmaya çalışırken, önyargılardan ve kesinliklerden de uzak duracağız.