CTP: "Girne'deki kaçak yapılanmaya göz yummayacağız!" - 101evler.com

CTP: "Girne'deki kaçak yapılanmaya göz yummayacağız!"

24.08.2016

CTP Girne Belediyesi Meclis üyeleri, Girne Kaşgar Bölgesi'nde Abrar Khawaja Properties Ltd tarafından sürdürülen otel inşaatının gerekli prosedürleri gerçekleştirmediği nedeniyle konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.


CTP Girne Belediyesi Meclis üyeleri, Girne Kaşgar Bölgesi'nde Abrar Khawaja Properties Ltd tarafından sürdürülen otel inşaatının gerekli prosedürleri gerçekleştirmediği nedeniyle konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

CTP Girne Belediye Meclisi üyelerinin açıklamalarına göre, Girne Belediyesi Meclis toplantısında 7 Aralık 2015 tarihinde Aşağı Girne'de Kaşgar diye anılan bölgede, inşaatı Abrar Khawaja Properties Ltd tarafından sürdürülen otel inşaatı ile ilgili olarak Sehircilik Dairesi, KKTC Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Cevre Dairesi'nin görüş ve onayı şartı ile söz konusu inşaatın kuzey, doğu ve batısında bulunan belediyeye ait arazinin kullanım ve/veya kiralama talebinin görüşüldü. İlgili toplantıda, söz konusu belediye çalışanlarından ve şirket yetkililerinden oluşan bir komisyonun hazırlayacağı ön protokolün imzalanması konusunda Nidai Güngürdü'nün yetkili kılınmasına karar verildiğini belirten CTP belediye meclis üyeleri, inşaat şirketinin gerekli prosedürlere uymadığını bildirdi.

CTP Girne Belediyesi Meclis üyeleri yaptığı açıklamada 'İşbu gelişmeler ile ilgili belediye idaresinin herhangi bir fiili veya yasal müdahale yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum gerek 7 Aralık tarihinde verilen belediye meclisi kararının gerekse Güngürdü tarafından imzalanan ön protokolün hilafında olduğu açık ve sarihtir. Yine 7 Aralık 2016 tarihli kararda, esas protokolün hazırlanıp belediye meclisinin bilgi ve onayına getirilmesi gerekirken bunun yapılamamış olması ve buna rağmen söz konusu inşaatın tamamlanmak üzere oluşu gerek hukuka gerekse demokratik belediyecilik anlayışına ters bir durum teşkil etmektedir.

Girne İmar Planı'nın görüşülmekte olduğu ve Girne'deki çevre tahribatının asgariye indirilmesi düşünülen bu dönemde Girne'nin merkezinde ve belediyeye yani halka ait bir arazi içerisinde yapılan izinsiz ve kaçak yapılanma bizlerin kabul edeceği veya göz yumacağı bir durum değildir. Girne'nin daha güzel ve yeşiliyle barışık bir kent olması için göreve gelen bizlerin, böylesi kanun tanımaz ve ihmalkâr uygulamalara prim vermeyeceğinin bilinmesini isteriz dedi.

Tüm bunlar ışığında, yaşanan gelişmeler ile ilgili belediye meclisinin derhal toplanmasını ve belediye idaresinin derhal yetki ve görevlerini yerine getirmesini talep eden belediye meclis üyeleri, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.