Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’nde Görev Değişimi

2018 yılında kurulan Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’nin (GOSB DER)

Seçimli genel kurulunda yeni yönetim kurulu belirlendi. Güçlü bir liste ile genel kurula katılan Mustafa Onuk ve ekibi görevi devraldı. Genel Kurul Sonunda Mustafa Onuk Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Genel Sekreter Serkan Demir, Mali Sekreter Veli Küçük olarak belirlendi. Ayrıca yeni dönemde Yılmaz Demir ve Hulus Hulusioğlu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak  görev yapacak. Nejat İyican Disiplin Kurulu Başkanı olurken, Mustafa Erdoğan, İsmail Konu ve Özlem Akıllıoğlu Denetim Kurulu olarak seçildi.

GOSB DER uzun süredir faaliyetlerine ara vermişti. Organize sanayi’de yer alan işletmelerin önde gelen yöneticileri bir araya gelerek derneğin faal duruma gelmesi için kolları sıvadı. Organize sanayi’nin sorunlarına çözüm getirebilmek, gelişmesine öncülük etmek, işletmeler arası işbirliklerini artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak amacıyla bir araya gelen ekip Yönetimi devraldı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Mustafa Onuk pandemi nedeniyle tüm Dünya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların ülkemizde de en ağır şekilde yaşandığını ifade etti. Ekonominin toparlanabilmesi için üretimin ve üretmenin dolayısıyla organize sanayi bölgelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgesinin daha iyi şartlara kavuşması, işletmelerin gelişmesi için atılacak adımların sıklaştırılması, alt yapının güçlendirilmesi, işbirliklerinin ve dayanışmanın artırılması için ekibi ile birlikte GOSB DER yönetimini devraldıklarını söyledi. Onuk, Yönetim kurulunda görev alan, elini taşın altına koymaktan kaçınmayan tüm ekip arkadaşlarına ve Eski Başkan…………………………’ya geçtiğimiz süre içerisindeki çalışmaları için teşekkür etti. 

Yönetim Kurulu
BAŞKANMUSTAFA ONUK
GENEL SEKRETERSERKAN DEMİR
MALİ SEKRETERVELİ ÇELİK
FAAL ÜYE 1YILMAZ DEMİR
FAAL ÜYE 2HULUS HULUSİOĞLU
YEDEK ÜYESERKAN BEREKET
YEDEK ÜYEALİ AĞAOĞLU
Disiplin Kurulu
BAŞKANNEJAT İYİCAN
KATİPFERHAT YÜKSEL
ÜYESÜLEYMAN ÇERÇİ
Denetim Kurulu
ÜYEMUSTAFA ERDOĞAN
ÜYEİSMAİL KONU
ÜYEÖZLEM AKILLIOĞLU
YEDEK  ÜYESONER ÖZENİR
YEDEK  ÜYECENK AYDIN DAMGACI